Nittedals femteklassinger

Fra 6. – 14. april åpner Galleri Würth sine dører for lokale kunstnere. Femteklassinger i fem av Nittedals barneskoler er invitert til å stille ut sine tegninger i bygdas eget galleri. Fem-teklassingene viser 144 tegninger.

Utstillingen er en naturlig fortsettelse av at så godt som alle elevene i Nittedals femteklasser i januar og februar har sett de 111 grafiske bladene forfatteren og grafikeren Günter Grass laget til sin bok “Mitt århundre”.

Galleri Würth, bygdas eget galleri, regner med at utstillingen blir godt besøkt av foresatte, søsken, besteforeldre, tanter og onkler og sikkert også av elever fra andre klassetrinn ved Nit-tedals skoler.

For Würth Norge er denne utstillingen et naturlig ledd i bruken av Galleri Würth. Galleriet skal være et sted å vise deler av Würthkonsernets ca. 8.000 katalognummer med i første rekke europeisk samtidskunst, og det skal være en eksponeringsmulighet for norske kunstnere.

Men galleriet skal også være et sted som virkeliggjør Reinhold Würths idé om arbeidsplasser hvor arkitektur og kunst sammen skaper trivsel og vekst for medarbeiderne og for dem som besøker virksomheten. I det ligger det også å bidra til opplevelse og trivsel i lokalsamfunnet. Da er det naturlig å invitere Nittedals skoleelever både til å se profesjonell kunst og til å stille ut selv.

Utstillingene med verk av Pablo Picasso og Günter Grass har vært svært godt besøkt av Nittedals beboere, skoler, foreninger og lag.

I Nittedal kommune har leder av Kulturskolen, Anne Mette Johannesen, vært kontaktperson for arbeidet med utstillingen, mens Eva Schwuchow er gallerileder hos Würth Norge.

Bildene er tegnet av elever ved disse skolene:
Hagen, Holumskogen, Slattum, Kirkeby og Rotnes