Inn i utstillingen med gallerimedarbeider Freya Folåsen – Rudolf Hausner

Her publiserer vi korte formidlingstekster om kunstverker i den aktuelle utstillingen på Galleri Würth.

Adam Equilibrist, 1993
Rudolf Hausner (1914–1995, Østerrike)

Rudolf Hausner var en østerriksk kunstner og kunstprofessor, kjent som en av «de fem store» innenfor kunstretningen fantastisk realisme.

Hausner opplevde mange av de store omveltningene i 1900-tallets Europa. Født i Wien i desember 1914, kom han til verden i en tid preget av konflikt og krig. Han vokste opp under dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarns kollaps og tiden mellom første og andre verdenskrig.

Den unge Hausner ønsket å bli kunstner, og første halvdel av 1930-tallet studerte han ved Kunstakademiet i Wien. Der utforsket han blant annet de modernistiske malestilene. På 1930-tallet var det store politiske uroligheter i Østerrike, der den fremvoksende nazismen spilte en sentral rolle. De tok over landet i 1938, noe som hadde store konsekvenser også for kunsten i landet. Nazistene var sterkt imot eksperimentell og modernistisk kunst. De fremmet propagandistisk kunst med en klassisistisk og idealisert fremstilling av et erketysk samfunn. Hausners kunst passet ikke inn i dette kunstsynet, og i 1938 ble han stemplet som «degenerert», en kunstner som skaper samfunnsnedbrytende ukunst. Til tross for dette ble han likevel innkalt til militærtjeneste og kjempet i fire år under andre verdenskrig.

Etter krigen reiste Hausner tilbake til Wien og fortsatte sitt arbeid som kunstner. Selv med de voldsomme og voldelige endringene han opplevde i livet, var det ikke dette han vill utforske i kunsten. Han var opptatt av kunstens uavhengighet, en naturlig følge av sensuren han opplevde under nazistenes styre, men kunstnerisk ville han uttrykke det underbevisste. På 1940-tallet var han med og etablerte en surrealistisk gruppe. Utover 1950-tallet opplevde Hausner likevel begrensninger i surrealismens utelukkende fokus på det underbevisste. Sammen med en gruppe andre østerrikske kunstnere opprettet han derfor en helt ny kunstretning, fantastisk realisme. I 1959 startet de gruppen Wiener Schule des Phantastischen Realismus. Det var høy teknisk kunnskap blant disse kunstnerne, som tok i bruk metoder fra de gamle mesterne. I motivene var det plass til både det underbevisste og det bevisste, og bildene hadde drømmeaktige scener malt i et mesterlig, realistisk uttrykk.

Hausner malte ved å legge lag på lag med tynn oljeharpiksmaling på lerretet. Denne teknikken gir en glødende farge og glatt overflate, noe som kjennetegner hans malerier. I motivene blander Hausner ofte personlige bildeelementer med mer allmennkjente motiv. Dette ser man godt i kunstnerens Adam-bilder. Disse maleriene avbilder kristendommens første menneske, Adam. Hausner malte sitt første Adam-bilde i 1957, og kunstneren bruker sine egne trekk på Adam-figurene. Ved å gjøre dette putter han seg selv inn i rollen som selve urmennesket.

I Adam Equilibrist ser vi Hausner som en moderne Adam. Han står med bar overkropp og dongeribukse, armene lavt spredt ut fra kroppen. Ansiktet er realistisk men med overdrevne trekk, som om du ser ham gjennom en linse. Plassert midt i bildet, rammes hodet inn av en kvadratisk rød ramme, og flere røde rammer sprer seg ut fra senteret av motivet. De følger armene til figuren og omkranser til slutt kanten på maleriet. Måten de er malt og plassert i billedplanet skaper en optisk illusjon, der vi lurer på om rammene går innover i bildet eller kommer ut mot oss. Rammene, som kan ligne abstrakte, minimalistiske verk fra Hausners samtid, skaper dynamikk og dybde i bildet. Figuren, Hausner som Adam, gir også et synsbedrag, der figurens øyne følger oss gjennom utstillingsrommet. Dette maleriet inviterer deg inn, men holder deg også på avstand med et stødig blikk fra Hausner.

Hausners bildeunivers er fullt av motsetninger. Ved å male seg selv som Adam er Hausners Adam-bilder både selvportrett og avbildninger av menneskeheten som helhet, både individet og arketypen. Denne dualiteten er et gjengående element i hans kunst. Han formidler det menneskelige og det gudommelige, det personlige og det universelle, det bevisste og det ubevisste. Han maler realistisk, men med surrealistiske motiv, maler figurative bilder med abstrakte elementer. Det vi ser er en kunstner som ikke ville la seg begrense, men ville skape en verden full av det fantastiske.

Rudolf Hausner (1914–1995), Adam Equilibrist, 1993. Oppstivet trefiberplate grunnet med akrylhvitt, akrylfarger, talloljelasur, 220 x 240 cm. Sammlung Würth, Inv. 3023 © Sammlung Würth.