Inn i utstillingen med gallerimedarbeider Freya Folåsen – Oskar Kokoschka

Her publiserer vi korte formidlingstekster om kunstverker i den aktuelle utstillingen på Galleri Würth.

Die Agave, 1934–37
Oskar Kokoschka (1886–1980, Østerrike)

Oskar Kokoschka var kunstner, dramatiker, poet og lærer, og en av de fremste representantene for ekspresjonismen i Østerrike. Født i Pöchlarn, Østerrike-Ungarn i 1886, flyttet han til Wien i 1904 for å utdanne seg ved Kunsthøgskolen i Wien. Han var svært bereist, og på 1920-tallet brukte han flere år på reiser i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. I tillegg til omfattende reising var han også innbygger i en rekke land gjennom sitt lange liv: Østerrike, Tyskland, Tsjekkoslovakia, England og Sveits. Dette gjør at Kokoschka anses som ikke bare østerriksk, men som en internasjonal kunstner.

Kokoschka opplevde både første og andre verdenskrig, først som soldat, så som flyktning. Han var en politisk kunstner og gikk aktivt ut mot den voksende nasjonalismen i Europa på 1930-tallet. Maleriene hans fra denne tiden er likevel ikke uttalt politiske. Motivene oppleves som en motvekt til den turbulente politiske situasjonen som preget Europa i opprustningen til andre verdenskrig. Idylliske landskap med kvinnefigurer som bader, står i vakre hager, er ute i naturen, med barn i armene. En drømmetilstand, en motsats til virkelighetens stygge realitet. Die Agave er et slikt bilde og ble malt mellom 1934 og 1937, en omveltningsfase i Kokoschkas liv. Han begynte maleriet i Wien, men som en politisk aktiv og såkalt "degenerert kunstner" måtte han flykte fra Østerrike til Praha i 1934. Maleriet fulgte med på reisen. Det ble utstilt for første gang i 1937 og gitt som gave til Kokoschkas søster i 1938. Samme året måtte kunstneren igjen flykte, denne gangen fra Tsjekkoslovakia til England.

Die Agave viser to kvinner i en vakker og vill hage med en stor agaveplante midt i motivet. Malt med raske ekspresjonistiske penselstrøk, går de enkelte bildeelementene nærmest i oppløsning, men kombinert samler de seg til en grønn og levende helhet. Naturen vi ser er ikke en fantasi, heller ikke en jungel i eksotiske himmelstrøk, men en hage tilhørende en villa i Wiener Liebhartstal. Liebhartstal er et område i Ottakring-bydelen i Wien, som fra slutten av 1800-tallet var et populært sted, der Wiens borgere kunne hygge seg på de mange vingårdene, spisestedene og vertshusene. Fra 1870-årene ble det bygget flere villaer i området, og det kan tenkes at hagene ble fylt med både lokale og eksotiske planter.

I Kokoschkas maleri er det agaven som spiller den sentrale rollen, både i tittel og plassering i motivet. Agave er en sukkulent fra Mexico med en lang historie. Brukt til mat, medisin og gjenstander som tau, var agaven også en gudommelig plante for det meksikanske urfolket. For nahuafolket var den aztekiske gudinnen Mayaheul personifiseringen av agaven og den alkoholholdige drikken pulque. Hun var knyttet til lidenskap, fruktbarhet, fest og beruselse. Også i gresk mytologi er det flere referanser til personer og gudommelige figurer med navnet Agave. Navnet kommer fra greske agavos, som betyr edel eller ærerik. Agave var en amasonkriger, en nereide, en danaide og en mænade, alle kvinnelige figurer. Om Kokoschka var klar over disse referansene i maleriet sitt er usikkert, men hans idylliske og nesten arkadiske landskap fra denne tiden stemmer godt overens med den mytologiske og symbolske historien til agaven.

Etter sin flukt til England i 1938, fortsatte Kokoschka å male allegoriske malerier med politiske tema, men nå med tydeligere referanser til krig og konflikt. Fra 1947 hadde han britisk statsborgerskap, og i årene etter andre verdenskrig gjenopptok kunstneren sine migratoriske vaner. Han reiste igjen i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten og også til USA. De siste 20 årene av livet bodde han i Sveits, og i 1974 tok han tilbake sitt østerrikske statsborgerskap. Oskar Kokoschka døde i Sveits i 1980, 93 år gammel.

Oskar Kokoschka, Die Agave, 1934–37. Olje på lerret, 60 x 73 cm. Sammlung Würth, Inv. 3720 © 2021 Bono