Gratulerer til den skandinaviske kunstnerduoen Elmgreen & Dragset! De har blitt tildelt Würth-stiftelsens skulpturpris, Robert Jacobsen-prisen!

Prisen deles ut annethvert år til en skulptør som har utmerket seg på samtidskunstfeltet. Dette er 14. gang prisen deles ut, og juryens valg falt på danske og norske Elmgreen & Dragset fordi «deres verk karakteriseres av høy sosial relevans og en ekstrem evne til å berøre.»

Juryen sier videre: «Kunstnerne tar opp grunnleggende sosiale og sosiologiske spørsmål, som forholdet mellom samfunn og individ, mellom grunnleggende konsepter og modeller for irritasjon og kontrovers. De undersøker den kunstbransjen de selv er en del av med finstilt ironi og tvisyn. Grunnposisjonen deres er var og omtenksom, samtidig som den ofte bevisst går inn for å ramme oppfatninger og følelser. Dette perspektivet på kunstens mål og mening er verdt å fremheve, for det går hånd i hånd med spørsmålene om de menneskelige verdier og selve menneskeverdet.»

Les mer om årets pris her.

Foto: Michael Elmgreen (1961, København) og Ingar Dragset (1969, Trondheim).