Salamanderparken på Holumskog

I skogen ved Galleri Würth finner du Salamanderparken, et verdifullt naturområde både regionalt og nasjonalt. I parken finnes tre av Norges fem landkrypdyr, og hele fem av Norges seks naturlig hjemmehørende amfibiearter. I og nær tjernet Salamanderdammen finner du storsalamander, småsalamander, spissnutefrosk, buttsnutefrosk og padde.

Storsalamander, småsalamander og spissnutefrosk er truet i Norge. Det skyldes at mange dammer har blitt fylt igjen, våtmarksområder har blitt tørrlagt, vannkvaliteten har avtatt og at fisk har blitt satt ut på steder de ikke naturlig hører hjemme. I Salamanderparken har fisk blitt fjernet fra tjernet, og små dammer er restaurert slik at amfibiene har flere levesteder. Landarealet der amfibiene oppholder seg er sikret mot utbygging. Flaggermus- og fuglekasser er hengt opp, og en gangsti er bygd slik at ferdselen og naturvern kan gå hånd i hånd. Hvert år går Galleri Würths sommerskole Kunstsommer tur til Salamanderdammen, hvor vi utforsker områdets dyreliv og natur på nært hold!

Så hvorfor ikke ta turen til Salamanderparken selv? Parken er tilrettelagt for barnevogn og rullestol. Etter turen kan du komme innom Galleri Würth, ta en kopp kaffe og oppleve kunst i verdensklasse!

Mange har bidratt til at Salamanderparken er realisert. Nittedal kommune, Würth Norge AS, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Miljødirektoratet, Naturformidling van der Kooij og flere naturinteresserte har på hver på sin måte bidratt til at salamanderne på Holumskogen har et trygt sted å leve.