Gustav Vigeland-skulptur i Vigelandsparken, Oslo.

Hvordan se på skulptur?

Den offentlige kunsten er tilgjengelig for veldig mange siden den befinner seg på fellesarenaene hvor folk ferdes og oppholder seg. Man trenger ikke betale inngangsbillett eller forholde seg til åpningstider. Utendørsskulptur finner vi over hele verden, og også Sammlung Würth viser skulpturer utendørs i flere land. Ved Museum Würth 2 i Künzelsau finnes en skulpturpark med over 50 skulpturer av forskjellige internasjonale kunstnere.

Noen skulpturer kan vi oppfatte på et øyeblikk, andre må vi bruke litt mer tid på. Jo mer vi ser, jo mer får vi igjen. Men hvordan skal vi se på en skulptur? Det kan være greit å starte med en beskrivelse av hva vi ser.

Klarer du å beskrive skulpturen til noen du snakker med på telefonen slik at de kan se den for seg? Kan du gjenkjenne formen eller er dette en nonfigurativ skulptur? Kanskje er den noe midt imellom? Hvis den er nonfigurativ, hva minner formen om?

Er skulpturen stor eller liten? Ofte kan kunstnere utforme skulpturer i forstørret eller forminsket skala. Dette gjør noe med hvordan vi opplever skulpturen og hvordan den plasserer seg i rommet.

Hva er skulpturen laget av? I den moderne kunsten kan skulpturer lages av nesten hva som helst, men skulptur for det offentlige rom må være holdbar. Tradisjonelt har materialer som stein, tre og bronse vært brukt.

Hvordan er skulpturen utformet? Kan du se hvilken teknikk kunstneren har brukt? Skulpturer kan være hugget, støpt, modellert eller formet på andre måter.

En skulptur er et tredimensjonalt kunstverk som er laget for å ses fra flere kanter. Vi skiller mellom rundskulptur og relieff. Hvilken synsvinkel er det mulig å se skulpturen fra? Bli du ledet rundt den eller stående foran?

Ikke bare er skulpturer i offentlig rom veldig tilgjengelige, det er (som regel) også lov å ta på dem! Se på overflaten, innbyr den til å ta på den? Er den glatt eller ru? Blank eller matt? Er den behandlet på noen måte, for eksempel fargelagt?

Innbyr den til interaksjon eller kontemplasjon? Noen skulpturer får oss til å tenke, andre inviterer oss til å klatre eller leke på dem. Det finnes interaktive skulpturer, disse er laget for at vi skal delta og oppleve skulpturen med synet, kroppen, hørselen eller på andre måter.

Hvorfor er skulpturen plassert akkurat her? Noen skulpturer kan passe flere steder, mens andre er laget for et bestemt sted. Da kaller vi skulpturen for stedsspesifikk.