KUNSTHISTORISK KAFFEPAUSE

Kunsthistorisk kaffepause er et uformelt foredrag holdt av en av galleriets ansatte. Foredragene tar utgangspunkt i de aktuelle utstillingene og temaer relatert til dem. Kaffepausen arrangeres utvalgte søndager klokken 13.00 og varer i ca. 45 minutter. Foredraget er gratis og åpent for alle

22. mai: Kunsthistorisk kaffepause med gallerileder Bjarne Våga om Wassily Kandinsky.

Wassily Kandinsky (1866 – 1944) var skolelyset som forlot en lovende karriere innen jus og økonomi i det keiserlige Russland for å bli kunstner i Tyskland, i en alder av 30. Der ble han en av kunstnerpionérene som utviklet det abstrakte maleriet, og en av det 20. århundrets viktigste kunstteoretikere. Han utga flere bøker, startet kunstnergrupper, etablerte kunstinstitusjoner i Sovjetunionen og underviste ved Bauhaus i løpet av sitt 78 år lange liv. Lær mer om denne fascinerende og historisk svært betydningsfulle kunstneren hos Galleri Würth på søndag 22. mai klokken 13:00.

Foredrag ved gallerileder Bjarne Våga.