Åpningstider: Tirsdag til fredag 09 – 16. Søndag 11 – 16  
GALLERI

SAMMLUNG WÜRTH ------------------------------- WÜRTH-SAMLINGEN ------------------------------- WÜRTH COLLECTION

Reinhold Würth har samlet kunst i snart 60 år. Gjennom denne lidenskapen og interessen har han bygget opp en kunstsamling som strekker seg over 500 år med kunsthistorie - fra senmiddelalderen helt opp til vår tid. Med over 3000 kunstnere, 20 000 kunstverk og 15 gallerier, museer og visningssteder er Würth-samlingen en av de største private samlingene i Europa.

Reinhold
Uttrykk, dypde og styrke

Det var møtet med impresjonismen og ekspresjonismen som vekket Reinhold Würths kunstinteresse og ønske om å samle kunst. Det første verket var en akvarell av Emil Nolde og det ble raskt etterfulgt av eksempler på klassisk abstrakt kunst, samt figurative verk fra 1960- og 1970-tallet. Gjennom årene har samlingen vokst og inkluderer alt fra Hans Holbein den yngres Darnmstadt Madonna til Anthony Caros Last Jugdement Sculpture.

Samlingen har et hovedfokus på tysk og østerriksk kunst, men går på tvers av kontinenter. Kunst fra Mexico, Japan, USA, Colombia, Polen og mange andre land har også blitt innlemmet. Kunstnere som David Hockney, Georg Baselitz, Hans Arp, Marq Quinn, Barbara Hepworth, Anselm Kiefer, Pablo Picasso, Andy Warhol, Nicki de Saint Phalle er bare noen av de som har fått plass i Würths stadig økende samling.

Fra Norge er Edvard Munch og den norsk-danske duoen Elmgreen & Dragset innviet.

Gjennom årene har det naturligvis utviklet seg en personlig smak og strategi. Som entreprenør og forretningsmann er Reinhold Würth påvirket av sitt hovedarbeid, Würth-selskapet, og har tatt med seg erfaringer fra dette arbeidet inn i rollen som kunstsamler. Uansett om det handler om skruer eller skulpturer, handler det i bunn og grunn om lidenskap.

Ønsker du å lære mer om samlingen, Reinhold Würth og visningsstedene våre? Les mer på Art at Würths egen side