Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
Personvern
Personvern
Cookies

Personvernerklæring

Würth Norge AS ("WN") behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne gjennomføre oppdrag og levere våre tjenester til deg.

Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger. Det er derfor viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi innsamler personopplysninger, hva vi bruker personopplysningene til og hvordan vi sikrer dem. I tillegg forteller vi deg hvem vi deler personopplysningene med og dine rettigheter til blant annet innsyn, retting og sletting.

Dersom du har spørsmål vedrørende hvordan vi behandler dine personopplysninger eller du ønsker å kontakte oss for å få innsyn, rette eller slette personopplysninger, vennligst ta kontakt med vårt personvernombud på personvern@wuerth.no.

1.1 Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson direkte eller indirekte. Det kan være navn, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller en vurdering av deg som person.

1.2 Hvem er behandlingsansvarlig?

Würth Norge AS, Morteveien 12, 1481 Hagan, ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger når du bruker våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på andre måter.

Personvernreglene gir deg diverse rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene som vi har samlet inn og lagret på deg.

Personvernforordningen gir deg også rett til dataportabilitet som innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg opplysningene dine i et maskinlesbart format. I tillegg vil du ha rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser.

Når det gjelder din rettighet til sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en nærmere bestemt periode.

Dersom du mener at vi ikke følger denne Personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

2.1 Ved mistanke om uautorisert innsyn

Ta kontakt med vårt personvernombud dersom du har mistanke om uautorisert innsyn fra en av våre ansatte må du ta kontakt med vårt personvernombud. Personvernombudet vil bistå deg ved bestilling av en utredning. Dersom det avdekkes at din mistanke er berettiget, vil du bli underrettet om det. Du vil få informasjon om at saken blir håndtert av WN, samt at den rapporteres til Datatilsynet.

2.2 Sletting av data

WN lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre oppdrag og levere våre tjenester til deg i henhold til norsk lov.

2.3 Hvordan vi sikrer dine personopplysninger

WN har etablerte rutiner og tiltak for å sikre at ikke uautoriserte personer får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av personopplysningene ellers skjer i tråd med gjeldende rett. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Noen av WN sine lokaler overvåkes av automatiske kameraer. Kameraovervåkingen gjøres for å forebygge og avdekke straffbare handlinger.

WN behandler personopplysninger ved håndtering av våre kundeforhold, herunder for å oppfylle forpliktelser vi som leverandør har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg, samt kundeadministrasjon og fakturering.

3.1 Hvilke personopplysninger vi samler inn om deg?

WN samler inn personopplysninger om deg på forespørsel til deg direkte, eller ved at du bruker våre tjenester eller på annen måte.

WN samler inn følgende informasjon om deg:

 • Grunnleggende informasjon, så som navn og kontaktdetaljer.
 • Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, så som informasjon om brukers identitet og passord, som våre systemer lagrer kryptert.
 • Opplysninger om kundeforholdet, så som tjeneste- og ordreopplysninger. Betalingsopplysninger, markedsføringstillatelser og kontakt med kundeservice.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av vår nettside eller tjenester, for eksempel aktivitetslogger og teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse og så videre).
 • Andre opplysninger om tjenestebruken, så som data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider.
 • Opplysninger gjennom videoovervåkning.

Eventuelle andre opplysninger samles inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger, men i enkelte tilfeller trenger vi informasjon om deg for å levere våre tjenester, kontakte deg mv.

3.2 BankID

Vi bruker BankID som autentiseringstjeneste for å gi deg tilgang til våre tjenester. Dette betyr at vi vil samle inn og behandle din personlige informasjon som er nødvendig for å identifisere deg, inkludert ditt fødselsnummer og BankID-informasjon.

Vi vil kun behandle denne informasjonen for å bekrefte din identitet og gi deg tilgang til våre tjenester. Vi vil ikke dele denne informasjonen med tredjeparter med mindre det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller hvis vi er pålagt å gjøre det av norsk lov.

3.3 Cookies

En cookie er en liten tekstfil som lagres på brukerens enhet når brukeren besøker en digital kanal, eksempelvis en nettside. Cookies brukes eksempelvis til å lagre innloggingsdetaljer eller huske informasjon fra en sidevisning til en annen.

Nettsidene til Würth Norge AS bruker cookies til å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert for deg.

3.4 Kontaktskjema og chat

Når du sender oss en forespørsel gjennom et kontaktskjema eller chat blir dataene dine og kontaktinformasjonen lagret, for å behandle forespørselen din og svare på eventuelle oppfølgingsspørsmål.

4.1 HubSpot

WN har integrert HubSpot på nettsidene våre. Vi bruker HubSpot ved registrering av nye brukere og bedrifter, og til å oppbevare dine kontaktopplysninger. Vi bruker også HubSpot til å sende ut nyhetsbrev, spørreundersøkelser og markedsføring, når du har gitt samtykke til dette. I tillegg bruker vi HubSpot til kontaktskjema og chat, både til kundeservice og salg.

WN lagrer følgende informasjon i HubSpot:

 • Fullt navn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Arbeidssted (inkludert adresse)
 • Meldinger og kommentarer

Les mer om HubSpot sin personvernerklæring her: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

4.2 Google

Bruken av Google sine tjenester kan resultere i overføring av personopplysninger til serverne til Google LLC. i USA.

Les mer om Google sin personvernerklæring her: https://policies.google.com/privacy?hl=no-NO

Analytics

Dette nettstedet bruker funksjoner fra web-analysetjenesten Google Analytics for statistisk analyse av nettstedets brukeradferd.

Demografisk sporing i Analytics

Vi bruker også funksjonen «Demografi» i Google Analytics. Dette gjør at vi kan genere rapporter om alder, kjønn og interesser for besøkende på nettstedet. Disse dataene samles inn fra interessebasert annonsering fra Google og tredjeparts besøksdata. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonen i din Google konto.

Optimize

Dette nettstedet bruker funksjoner fra web-analysetjenesten Google Optimize for statistisk analyse av nettstedets brukeradferd.

reCAPTCHA

reCAPTCHA brukes til å kontrollere om dataene som er angitt på nettstedet vårt (for eksempel et kontaktskjema), er lagt inn av et menneske eller av en bot. For å gjøre dette analyserer reCAPTCHA oppførselen til besøkende på nettstedet basert på forskjellige egenskaper, for eksempel hvor lenge den besøkende har vært inne på nettstedet. Denne analysen starter automatisk så snart den besøkende kommer inn på nettstedet.

4.3 Piwik PRO Analytics

Piwik PRO Analytics brukes for statistisk analyse av nettstedets brukeradferd.

Les mer om Piwik PRO Analytics sin personvernerklæring her: https://piwik.pro/privacy-policy/

4.4 Microsoft Clarity

Microsoft Clarity bruker cookies for å innhente brukerøktdata. Denne dataen brukes blant annet til målrettet markedsføring.

Les mer om Microfost Clarity sin personvernerklæring her: https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/cookie-consent

4.5 Hello Retail

Hello Retail brukes til å vise produkter basert på kjøpshistorikk og brukeradferd. Hello Retail brukes også som søkemotor.

Les mer om Hello Retail sin personvernerklæring her: https://support.helloretail.com/category/legal-gdpr

4.6 Playable

Vi bruker Playable til markedsføring gjennom diverse spill for å generere ledetråder. Dataen vi samler inn gjennom Playable kan brukes i markedsføring, samt målrettet annonsering.

WN lagrer følgende informasjon i Playable

 • Fullt navn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Bransje
 • Meldinger og kommentarer

Les mer om Playable sin personvernerklæring her: https://playable.com/privacy-policy-for-playable-aps/

4.7 Målrettet annonsering

Ved hjelp av ulike verktøy samler vi inn data med et formål om å oppnå mer presis annonsering. Disse verktøyene inkluderer:

Disse verktøyene gir oss muligheten til å annonsere til målgrupper basert på brukerens surfeadferd på nett på tvers av enheter.

Vi samler blant annet inn data om adferd, noe som gir oss informasjon om hvilke sider du besøker, hva du klikker på og lignende. Annen data kan for eksempel være informasjon om din enhet, inkludert type, operativsystem og nettleser.

4.8 Facebook Pixel

Nettsidene våre bruker Facebook Pixel til konverteringer. Denne pikselen gjør det mulig å spore adferden til besøkende etter at de har blitt videresendt til våre nettsider ved å klikke på en Facebook annonse. Pikselen gjør det mulig å evaluere effektiviteten til Facebook annonser for statistiske formål og markedsundersøkelser, for å optimalisere fremtidige annonsekampanjer.

Dataene vi samler inn forblir anonyme for WN, og vi er ikke i stand til å fastslå identiteten til brukerne. Facebook lagrer likevel dataene og kobler informasjonen til den tilsvarende brukerprofilen, slik at Facebook selv kan bruke dataene til sine egne reklameformål i samsvar med Facebooks retningslinjer for databruk.

Les mer om Facebook sin personvernerklæring her: https://www.facebook.com/about/privacy/

4.9 Friendly Captcha

Vi bruker Friendly Captcha på nettsiden vår.

Friendly Captcha brukes til å sjekke om dataene som er lagt inn på nettsiden vår (f.eks. på et kontaktskjema) er lagt inn av et menneske eller av et automatisert program. For å gjøre dette analyserer Friendly Captcha oppførselen til den besøkende på nettstedet basert på ulike egenskaper. Friendly Captcha behandler forskjellig informasjon for analyse (f.eks. anonymisert IP-adresse, henvisning, tidspunkt for besøket og lignende).

Les mer om Friendly Captcha sin personvernerklæring her: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Les mer om hvordan vi bruker cookies i vår Cookieerklæring

WN bruker sosiale nettverk for å presentere selskapet vårt, og for å kommunisere med eksisterende og potensielle kunder.

Våre sosiale nettverk innebærer:

6.1 YouTube

WN bruker YouTube-videoer i våre tjenester på nett, som er lagret på youtube.com og spilles av direkte fra våre nettsider. Bruk av YouTube kan resultere i overføring av personopplysninger til serverne til Google LLC. i USA.

6.2 TwentyThree

WN bruker TwentyThree for å vise produkter og tjenester i form av video på nettsidene våre, og i sosiale medier. TwentyThree er integrert med HubSpot, og vi kan spore hvor lang tid brukere har sett på en video, hvor mange videoer de har sett på og om brukere har lagt inn kommentarer.

6.3 Delingsknapp for sosiale nettverk

WN bruker delingsknapp for sosiale nettverk i våre tjenester på nett. Når du klikker på en delingsknapp vil det sosiale nettverket bli varslet om at nettleseren din har åpnet en bestemt side på nettstedet vårt, selv om du ikke har noen brukerprofil med det aktuelle sosiale nettverket eller for øyeblikket ikke har logget inn på kontoen. Dersom du logger på kontoen din i det sosiale nettverket, kan det sosiale nettverket koble besøket ditt til nettstedet vårt.

Ved behov kan WN benytte seg av ekstern bistand ved rekruttering. I denne forbindelse har WN inngått en databehandleravtale med eksterne leverandører. GDPR reguleres i henhold til denne databehandleravtalen.

Persondata som kan hentes inn i rekrutteringsprosessen er blant annet:

Fullt navn

E-post

Fødselsdato

Adresse

Spørsmål utover dette rettes til WNs Personvernombud via e-post: personvern@wuerth.no.

Ved påmeldinger til kurs får WN opplysninger om navn, e-post, telefonnummer og fødselsdato. Disse opplysningene blir registrert hos kursguiden.no, som er vår leverandør av kursportal.

Les mer om Kursguiden sin personvernerklæring her: https://www.kursguiden.no/art/?id=10.

Denne nettsiden er publisert av Würth Norge AS og kan bare brukes for informasjonsformål. Når du går inn på og bruker denne nettsiden, forplikter du deg samtidig til å godta de betingelser som er fastsatt i denne erklæringen. Du forplikter deg også til å følge alle andre restriksjoner som finnes på denne nettsiden.

WN gir deg tillatelse til å lese og laste ned informasjon på denne nettsiden kun for personlig, ikke-forretningsmessig bruk dersom det ikke gis annen tillatelse spesifisert for nedlastningen. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap av informasjon, og informasjonen kan ikke endres på noen måte. Informasjonen kan heller ikke reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller brukes på noen måte for offentlige eller forretningsmessige formål.

WN jobber kontinuerlig for at informasjonen på våre nettsider skal være så nøyaktig som mulig, men WN påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler. WN garanterer ikke at våre nettsider eller servere er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.

Nettsidene til WN har lenker til andre sider. Verken WN eller noen av datterselskapene er ansvarlig for innholdet i tilknyttede nettsider og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med tilgang til og bruk av våre nettsider.

Denne erklæringen er i henhold til norsk lov.

Har du spørsmål? Ta kontakt