Åpningstider: Tirsdag til fredag 09 – 16. Søndag 11 – 16  
STEPHAN BALKENHOL OG 7 FIGURER MED HUS

Skrevet av kunstformidler Trine Gilmyr

Balken

I utstillingen Samlerens blikk er skulpturgruppen Syv figurer med hus noe av det første som møter oss når vi går inn i gallerirommet.

De syv rundt 50 cm høye menneskefigurene, fire menn og tre kvinner, er plassert på hver sin høye sokkel og danner en gruppe stående fritt på gulvet. Figurene står i enkle positurer, kledd i hverdagsklær og med de nærmest uttrykksløse ansiktene vendt i samme retning.

Midt i gruppen står et hus, også det plassert på sokkel. De høye soklene gjør at vi kommer i øyenhøyde med de små figurene der de stirrer framfor seg, mot oss eller forbi oss. Huset er nesten gjemt imellom dem og det er lite i arkitekturen som avslører hvilket bruksformål det har.

Hele skulpturgruppen framstår som ualminnelig alminnelig!

Med hammer og meisel former den tyske skulptøren Stephan Balkenhol skulpturene sine i tre og menneskefigurer er blitt Balkenhols kjennemerke. Figurene og huset er laget i abachitre, et løvtre, som opprinngelig hører hjemme i Vest-Afrika og har blitt brukt til proteser, møbler og billedrammer. Balkenhol arbeider alltid ut ifra én trestokk, altså er disse figurene og soklene ikke satt sammen i etterkant, men hugget ut av samme emne.

Etter utdannelsen ved kunstakademiet i Hamburg, begynte Balkenhol å gjøre seg bemerket i ulike utstillinger på begynnelsen av 1980-tallet. Treskjæring som kunstnerisk uttrykksform har lang tradisjon i Tyskland. Vi kan finne intrikate utsmykningsarbeider i kirker fra middelaldere til enklere folkekunst i vår samtid og i en tid hvor det abstrakte eller det konseptuelle utrykket var dominerende, valgte Balkenhol en nærmest realistisk framstilling av menneskekroppen som sitt tema. De tidlige arbeidene hans viste nakne mennesker og han satte dem i sammenheng med klassisk greske og romerske skulpturer, som ofte var hugget i stein og hvor komplekse anatomistudier var et av målene for steinhuggerne. Senere i kunstnerskapet kledde han på menneskefigurene og malte dem, slik at de ser ut som oss selv. Den ujevne overflaten på skulpturene et karakteristisk for Balkenhol og viser tydelige spor etter «kunstnerens hånd».

Balken

Stephan Balkenhols skulpturer opptrer som opplevelser i gallerirommet, i det offentlige rom eller innlemmet i ny og gammel arkitektur. Ofte er plasseringen uventet og litt overraskende. Mannen ikledd hvit skjorte og svarte bukser gjentas ofte og er blitt som et varemerke for Balkenhol. I den østerrikske byen Saltzburg møter vi denne mannen plassert på en ni meter høy gyllen globe på Kapitelplatz. Skulpturen Sphaera fra 2007 er på permanent utlån fra Sammlung Würth og er blitt et kjært kjennemerke for byen.

I 2003 ble den samme mannen, sammen med en kvinnelig figur, plassert på hver sin bøye ute i innseilingen i havnen i London. Duppende i vannoverflaten møter verket Couple båtene som nærmer seg land.

Stephan Balkenhols tidløse mennesker har ikke til hensikt å fortelle noen bestemt historie eller understreker noe budskap. Skulpturene oppleves som både åpne og lukkede på en gang. Her er ingen fakter, tydelige attributter eller dramatiske samhandlinger. Balkenhols kunst helt åpen og det er opp til oss som betraktere å legge inn vår egen erfaringsbakgrunn for å skape et narrativ.

-

Stephan Balkenhol (*1957)

7 Figuren mit Haus / 7 figurer med hus, 2005/2006

Abachi-tre, bemalt

Sammlung Würth, Inv. 9254–9261. Ervervet 2006

bunn