Åpningstider: Tirsdag til fredag 09 – 16. Søndag 11 – 16  

Friedensreich Hundertwassers 988 Kuss im Regen / Kiss in the Rain / Baiser sous la Pluie, 1998

Skrevet av kunstformidler Trine Gilmyr

Hundertwasser kiss

Friedensreich Hundertwasser (1928–2000) var en østerriksk billedkunstner, arkitekt, designer, aktivist og skribent. Gjennom hele sitt fargesprakende liv og virke utfordret han etablerte tenkemåter rundt kunst, eksistensielle spørsmål og måten vi lever livene våre på. I den aktuelle utstillingen A.E.I.O.U – østerriksk kunst fra Sammlung Würth vises to malerier, det ene med tittelen Kyss i regn fra 1998 som vi skal se nærmere på i denne teksten.

Det stod tidlig klart for Hundertwasser at han skulle bli kunstner. I 1948 begynte han på kunstakademiet i Wien, men sluttet etter bare tre måneder. Akademiet, mente han, påtvang studentene en bestemt oppfattelse om hva kunst skulle være. Dette ville resultere i at kunstneren mistet sitt medfødte unike utrykk. Dermed tok han utdannelsen sin i egne hender, og reiste rundt i Europa for å studere alle de store kunstsamlingene.

Hundertwassers utgangspunkt var surrealismen, men han skulle etter hvert utvikle et eget abstrahert formspråk, som bruker organiske former, sirkler og spiraler. Dette kommer tydelig fram i Kyss i regn, der vi kan gjenkjenne to skikkelser plassert til høyre. Den ene ses forfra, den andre i profil. De to er bundet sammen av et blått bånd fra munn til munn, og rundt dem bukter andre blå linjer seg. Skikkelsene later til å være satt i et landskap med trær og blomster i forgrunnen, mens vi i bakgrunnen aner grønne jorder og spisse fjell, samt en rekke firkantede former som kan oppfattes som hus. Bruken av overlapping gjør at vi opplever en dybde i bildet, mens det jevne lyset bare forsterkes av noen nøye plasserte geometriske former i sølv og gull.

Selv kalte Hundertwasser måten han arbeidet på for transautomatisme. Filosofien bygger på surrealismen, med vekt på det rene, ekte og kompromissløse utrykket. Det handler om hvordan vi som betraktere oppfatter et verk, og ikke nødvendigvis hva kunstneren vil at vi skal se.

Den rette linjen var bannlyst fra Hundertwassers kreative univers. I stedet sto spiralen for ham som selve symbolet på livets kretsløp, og denne urformen skulle bli et stadig tilbakevennende element i verkene hans. Han arbeidet gjerne ut ifra drømmer og barnets intuitive måte å tegne på, og dermed fremstår hans motiver som forenklede og barnlige, men likevel ladede med symboler som gir dem en underliggende spirituell karakter.

Hundertwassers store drivkraft var trangen til å overbevise sine medmennesker om at en bedre verden er mulig. Hele hans virke reflekterer mottoet «mennesket tilbake til naturen»; mennesket må bryte seg fri fra forbrukersamfunnet og dets jag etter økonomisk profitt, og heller streve etter å leve i harmoni med natur, miljø og hverandre.

I dag kjenner vi Hundertwasser som en autodidakt multikunstner hvor det er vanskelig å skille mellom «kunstneren» og selve «kunstverket». Objekt, teori, handling og kunstnerens eget liv ble et eneste stort Gesamtkunstwerk. Etter et innholdsrikt liv, hvor han var aktiv til det siste, døde Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser i 2000, 71 år gammel. Han er begravet i «Garden of the Happy Dead» på New Zealand, landet hvor han tilbrakte de siste årene av sitt liv.

Friedensreich Hundertwasser (1928–2000), 988 Kuss im Regen / Kiss in the Rain / Baiser sous la Pluie, 1998. Eggtempera, akvarell, akryl, olje på papir montert på lerret, 60 x 91 cm. Sammlung Würth, inv.nr. 5753 © 2020 Namida AG, Glarus.