Åpningstider: Tirsdag til fredag 09 – 16. Søndag 11 – 16  
LUCAS CRANACH - KRISTUS VELSIGNER BARNA

Skrevet av praktikant Olga Dudygina

Würth-samlingen bstår av over 20 000 kunstverk og en stor del av disse verkene er den såkalte middelalder- og renessansesamlingen.

Her finner vi fremstillinger av Jesus og Maria i tre, bibelske tolkninger, portretter av Martin Luther, malerier av Hans Holbein den yngre, blant mye annet.

I denne utgaven av Inn i samlingen skal praktikant ved Galleri Würth og masterstudent i Kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, Olga Dudygina, gå inn i et helt spesielt verk av renessansemaleren Lucas Cranach den Eldre.

Lucas Cranach

Lucas Cranach den Eldre, Kristus velsigner barna, 1546, 71 x 122 cm. Sammlung Würth, Inv. nr. 10816. Ervervet 1982

Lucas Cranach den Eldre (ca. 1472-1553) var et godt eksempel på en allsidig renessanse-person. I dag kjenner vi best ham for portretter av tysk adel og ledende skikkelser fra den protestantiske reformasjonen på 1500-tallet. I tillegg til å være kunstner og hoffmaler , var Cranach diplomat, politiker og tidvis også ordfører i Wittenberg. Cranach sympatiserte med reformasjonen og var en nær venn av Martin Luther og malte flere av portretter av ham og hans kone Katharina von Bora. Cranachs forlag, som ble etablert i 1520-årene, trykket Luthers oversettelse av Det nye testamente og reformasjonstekster. På tross sin rolle i den protestantiske reformasjonen var også den katolske kardinalen Albrecht av Brandenburg (1490-1545) en av Cranachs mektige meséner og en av flere av Cranachs malerier ble laget i den katolske tradisjonen.

På slutten av 1520-årene, sikret Cranach en stabil forsyning av maling for verkstedet sitt, da han fikk lisens til å åpne et apotek i Wittenberg. På hans tid var flere pigmenter ansett som medisin, og apoteket ble et naturlig sted for kunstnere å anskaffe pigmenter til maling, i tillegg til store messer, som de i Leipzig og Frankfurt am Main.

Forretningsmannen Reinhold Würth eier 14 malerier av Lucas Cranach den Eldre og hans verksted. Et av kunstverkene er Kristus velsigner barna (Inv. 10816), som er permanent utstilt i Johanniterkirchen i Schwäbisch Hall, i Sør-Tyskland. Maleriet er en del av Würths middelaldersamling og ble ervervet i 1982på Lempertz auksjonshus i Köln.

Langs den øvre kanten av maleriet er det malt et utdrag fra evangeliet etter Lukas, kapittel 18 vers 15-17. På norsk lyder historien følgende:

  • «15 De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort. 16 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem ...»
Cranach

I maleriet ser vi Jesus i sentrum. Han er omkranset av kvinner, som kjærtegner, kysser og overgir babyene til ham for å få Hans velsignelse. I stor kontrast til denne lykkelige scenen, ser vi til venstre i bildet en gruppe av Jesus sine disipler som ser spørrende og misfornøyde ut.

Motivet Kristus som venn av barn ble brukt i minst 29 Cranachs malerier og var et populært tema i den lutherske kirke, som støttet barnedåp, i motsetning til den samtidige bevegelsen anabaptistene, som avviste barnedåpen til fordel for voksendåp.

I norsk sammenheng har dette maleriet en spesiell betydning, da Würth-samlingens Kristus velsigner barna har et søstermaleri i Larvik kirke, et av fire Cranach verk i Norge. Maleriet ble antagelig gitt i gave av Ulrik Fredrik Gyldenløve, sønn av den danske kongen som var stattholder i Norge fra 1664 til 1699. Maleriet er nevnt i Kirkens inventarliste fra 1689, og har trolig stått der siden innvielsen av kirken i 1677.

Maleriet fra Larvik har blitt bedre kjent for et norsk publikum da det ble stjålet fra kirken den 8. mars 2009, og funnet igjen av politiet noen dager senere. Til tross for den kriminelle hendelsen, som forårsaket noen skader på kunstverket, samt maleriets nesten fem hundre år lange historie, er konservatorer enige om den gode nåværende tilstanden til maleriet. I sin mange års forskning av Cranach’s kunstnerskap, har konservator Gunnar Heydenreichhar, merket seg at de fleste av kunstnerens malerier, til og med de som ser ut til å ha blitt produsert raskt, er dyktig malt og demonstrerer Cranachs svært sofistikerte håndtering av oljemalingsteknikk. På 1700-tallet roste kunsthistoriker og arkeolog Johann Friedrich Christ Cranachs lagstruktur, hans valg av kvalitetsmaterialer og holdbarhet av hans farger. Om lag 100 år senere kommenterte skulptør Johann Gottfried Schadow mesterens valg av godt tørkede paneler og en god grunning av disse, så til sin tid "har de sluppet unna treorm".

Signatur Cranach

Cranach brukte den bevingete dragen som sin insignia og et godkjenningsstempel på malerier produsert på hans verksted.
Bilde: Utsnitt fra Lucas Cranach den Eldre, Kristus velsigner barna, Sammlung Würth inv. nr. 10816
Copyright: Gunnar Heydenreich, cda. Opphav: https://lucascranach.org/en/DE_SWK_10816

Begge maleriene, både det som er i Würths samling og det i Larvik kirke, er utført i flere tynne lag med olje på et trepanel, en teknikk som var typisk i Cranachs tid. Maleriene er anslått til å være datert til etter reformasjonen i 1537 og begge er signert med en bevinget drage. Dette merket hentet Cranach fra våpenskjoldet som han fikk tildelt i 1508 av Friedrich III den Vise, kurfyrst av Sachsen. Cranach brukte den bevingete dragen som sin insignia og et godkjenningsstempel på malerier produsert på hans verksted.

Cranach døde etter et langt liv i en alder av 82. Hans valg av materialer, teknisk profesjonalisme, og utvilsomt hans organisatoriske ferdigheter, blant annet innføring av standardisering i kunstproduksjonen, førte til at omtrent 1500 malerier eksisterer den dag i dag. Historiker Steven Ozment mener at det enorme kunstnerskapet som er etterlatt, utgjør kanskje 10% av det som i utgangspunktet ble laget. Inskripsjonen på hans gravstein i Peter og Paul kirke (i Weimar) beskriver ham som 'pictor celerrimus' - Den raskeste maleren.

Kilder:

  • Old Masters in The Würth Collection, Swiridoff, Kunsthalle Würth, 2004
  • Neuerwerbungen Alte Meiser in der Sammlung Würth, Swiridoff, Kunsthalle Würth, 2008
  • Heydenreich, Gunnar. Lucas Cranach the Elder. Painting materials, techniques and workshop practice. Amsterdam: Amsterdam authenticity University Press, 2007.
  • Heydenreich, Gunnar. “”…that you paint with wonderful speed”. Virtuosity and Efficiency in the Artistic Practice of Lucas Cranach the Elder”. In Cranach der Älter, edited by Brinkman, B., 29-47. Frankfurt: Städel Museum, 2007.
  • Matheson, Ingrid Grytdal. «NIKU Oppdragsrapport 88/2009 ”La de små barn komme til meg” av Lucas Cranach. Forslag til konservering og restaurering av maleriet etter tyveri fra Larvik kirke». Unpublished report. Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU). 2009.
  • Matheson, Ingrid Grytdal. «NIKU Oppdragsrapport 122/2009. «La de små barn komme til meg» av Lucas Cranach. Behandlingsrapport». Unpublished report. Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU). 2009.
  • Ozment, Steven. The serpent and the lamb. Cranach, Luther, and the making of the Reformation. New Haven and London: Yale University Press, 2011
  • https://lucascranach.org/en/NO_TKL_NONE-TKL001