Åpningstider: Tirsdag til fredag 09 – 16. Søndag 11 – 16  

NOLDE OG PICASSO

Skrevet av gallerileder Bjarne Våga

Nolde/Picasso

Foto: Vegard Kleven

I utstillingen «Samlerens blikk» kan dere se to små kunstverker som er tematisk tett forbundet med utstillingens tittel, tema og hus.

En akvarell av Emil Nolde var det kunstverket forretningsmannen Reinhold Würth startet sin nå kolossale samling på snart 19 000 verker med for rundt 60 år siden. Galleri Würth startet sitt utstillingsprogram med en separatutstilling av Pablo Picasso i 2003.

Akvarellen «Tre tilskuere» av Nolde og tegningen «Skuespilleren» av Picasso, handler begge om teateret, om å se, og å fremstille seg selv for å bli sett.

I vintersesongen 1910/11 hadde ekteparet Emil og Ada Nolde sesongbilletter på den legendariske, tyske teaterregissøren Max Reinhardts oppsetning av «En midtsommernatts drøm».

Emil Nolde ble svært fascinert av teateret og det summende urbane livet som foregikk der så de kom igjen for å se stykket mange ganger. Han satt og malte under forestillingen, Ada holdt malesakene og tørket de ferdige akvarellene.

Picassos lille tegning «Skuespilleren» er en av et sett med forberedende skisser han gjorde rundt nyttår 1904/1905 til det berømte maleriet med samme navn, som i dag befinner seg i Metropolitan Museum of Art i New York. Picasso ble også sterkt fascinert av teateret på denne tiden, akkurat som Nolde, og laget mange malerier med forskjellige skuespillere, gjøglere, musikere og underholdere – men der Nolde vendte blikket mot publikum, så Picasso mot det som foregikk på scenen.

Samleren har rettet blikket sitt mot disse kunstnerne og vi igjen, som betraktere, retter blikket mot kunsten.