Åpningstider: Tirsdag til fredag 09 – 16. Søndag 11 – 16  

ROTH x RAINER

Skrevet av kunsthistoriker Julie Klevmark

Rainer roth

Gjennom sin karriere utviklet den tysk-sveitsiske kunstneren Dieter Roth (f.1930 – d.1998) flere bekjentskaper på tvers av den internasjonale kunstarenaen, og blant de mange nevneverdige samarbeidspartnerne, som eksempelvis Richard Hamilton og Dorothy Iannone, fikk hans kunstnerskap fikk stadig innflytelse gjennom rekke samarbeidsprosjekter. 1970-tallet markerte begynnelsen på et langvarig samarbeid med den østeriske kunstneren Arnulf Rainer (f. 1929). Roth ble et hyppig besøkende i Wien, hvor Rainer allerede var en godt etablert skikkelse i byen kulturliv. Sammen representerte de et kunstnerskap med fokus på prosess og kroppslig aktivitet, med klar tilknytning til Wieneraksjonismen som hadde preget den østerrikske kunstcenen på 1960-tallet.

Med varierende teknikker som collage, film -og lydverk, grafikk og tegning produserte Roth og Rainer kunstverk på tvers av ulike medier og kunstnerne lot sitt kreative potensiale utfolde seg til det ytterste. Et sentralt aspekt i deres prosjekter var idéen om at kunsten skulle skapes i full frihet, sentrert rundt det prosessuelle, og uten sensur og formmessige restriksjoner. Gjennom en kunstnerisk duell skapte kunstnerne stadig nye utfordringer for hverandre i hvert sitt individuelle bidrag. Roth og Rainer viser kunstnerisk dialog preget av spenning, spontanitet og lekenhet, så vel som konkurrerende og til dels aggressive elementer. Tegning ble et viktig redskap da det gjorde det mulig å arbeide i høy hastighet og produsere flere verk i en og samme økt. Inndelingen av de ulike komponentene deres bilder var et kunstnerisk format som skulle gå igjen i flere av Roth og Rainers kollaborative prosjekter, og ble et formspråk de senere refererte til som «blandet og separert kunst».

Rainertorh

Koldnålsraderingen Stirnspalt (Overs. spaltet panne) er et verk fra 1973 som viser til en relativt tidlig fase av Roth og Reiners samarbeid. Verket består av to deler, hvor kunstnernes bearbeidelser av motivet kan sees i direkte kontrast til hverandre. Stirnspalt vitner om en videreføring av elementer som hadde vært definerende for den enkelte kunstners praksis, eksemplifisert gjennom bruk av fotografier som en grunnform i bilde, noe som gikk igjen i begges kunstnerskap. Stirnspalt presenterer et tydelig samspill mellom Roths grafiske tegnerstil og Reiners klare ekspresjonistiske linjer som også synliggjøres i flere av deres senere verker. Maskering og overmaling av ulike illustrasjoner og fotografier, ofte i form av selvportretter, hadde dominert mye av Reiners kunstnerskap siden midten av 1950-tallet og gjentok seg i samarbeidet, gjennom Roths trykketeknikker. Samarbeidet nådde sin mest intense periode i årene mellom 1975 og 1979, med stadige besøk til Rainers studio i Wien, og kunstnerne holdt kontakt med hverandre helt frem til Roths død i 1998.